Rennebu kommune

Vi søker

Assistenter på helg

Vi søker

Assistenter for jobb hver tredje helg. (Forløpende tiltredelse) 

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu Kommune har nylig tatt i bruk et nytt sykehjem med 16 plasser og en egen rehabiliteringsavdeling med 6 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en betydelig satsning på hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten i Rennebu består nå i tillegg til utetjenester av 19 boliger med heldøgns heldøgnsomsorg. Vår overordnede målsetning er at vi skal få mulighet til å få bo hjemme så lenge som mulig. Helsefremming, forebygging, mestring, rehabilitering og velferdsteknologi er sentrale satsninger i tjenestetilbudet til våre innbyggere.


Hovedarbeidsområder

 • Oppgaver innen pleie og omsorg i sykehjem og hjemmebasert omsorg, både i heldøgnsomsorgsboliger og i private hjem
 • Dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Beherske norsk og inneha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
 • Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Utetjenesten i hjemmebasert omsorg krever førerkort klasse B

 

Etisk verdigrunnlag

Som er retningsgivende for organisering av virksomheten, for utvikling av bedriftskulturen og for all virksomhetsplanlegging. 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
 • Lønn etter avtaleverk
 • God pensjons- og forsikringsordning

 

Politiattest

Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post så vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Vi ønsker ikke attester og vitnemål i første omgang, det blir aktuelt ved et intervju.

 

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

31.08.2024

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

Rennebu

Kontaktpersoner:

Annika Haugen

mob: +47 90872449

Dordi Sandhaugen

mob: +47 90691889

Adresse:

Vassliveien 81 7391 Rennebu

Kart: