Rennebu kommune

Vi søker

Sykepleiere

Vi søker

Vi søker to sykepleiere i 100 % fast stilling med arbeid hver tredje helg.

Vi søker etter flere på laget som skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rennebu.

Beskrivelse av arbeidssted

Rennebu Kommune har nylig tatt i bruk et nytt sykehjem med 16 plasser og en egen rehabiliteringsavdeling med 6 plasser. Vi har fra samme tidspunkt omorganisert pleie- og omsorgstjenesten med en betydelig satsning på hjemmebasert omsorg. Hjemmetjenesten i Rennebu består nå i tillegg til utetjenester av 19 boliger med heldøgns heldøgnsomsorg. Vår overordnede målsetning er at vi skal få mulighet til å få bo hjemme så lenge som mulig. Helsefremming, forebygging, mestring, rehabilitering og velferdsteknologi er sentrale satsninger i tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Hovedarbeidsområder

 • Oppgaver innen pleie og omsorg i hjemmebasert omsorg, både i heldøgnsomsorgsboliger og i private hjem
 • Sykepleierfaglig ansvar
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Beherske norsk og inneha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
 • Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
 • Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet og evne til samhandling vektlegges.

 

Etisk verdigrunnlag

Som er retningsgivende for organisering av virksomheten, for utvikling av bedriftskulturen og for all virksomhetsplanlegging. 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving
 • Delta i planleggingen av egen årsturnus (oppstart 2024)
 • Lønn etter avtaleverk
 • 4 års ekstra ansiennitet inntil 10 år
 • God pensjons- og forsikringsordning

Politiattest

Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder

Søknad sendes

Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post så vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Vi ønsker ikke attester og vitnemål i første omgang, det blir aktuelt ved et intervju.

 

Søkerliste

Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring.
Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

Del på:

Fylke:

 • Trøndelag

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.10.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Rennebu

Kontaktpersoner:

Dordi Sandhaugen

mob: +47 90691889

Adresse:

Vassliveien 81 7391 Rennebu

Kart: